top of page
合唱比賽暨頒獎典禮

新竹縣政府文化局演藝廳

111年12月3-4日(六-日)

新竹縣竹北市縣政九路146號

阿卡貝拉比賽
NINI Life Square尼尼生活館禮堂
111年12月3日(六) 
(新竹市東區新安路2-1號)
messageImage_1654095622198.jpg
messageImage_1654095626793.jpg
messageImage_1654095630489.jpg
messageImage_1654095634493.jpg
bottom of page